Jak najít ROVNOVÁHU v učení se angličtiny pomocí 4 dovedností – Dovednost 1. ČTENÍ

Pravidlo pěti prstů pro skvělé čtení v angličtině

V článku 4 zásady, které vám pomohou porozumět procesu učení se cizího jazyka jsem zmínila druhou zásadu ‚Najdi svou ROVNOVÁHU‘.

Když se učíme cizí jazyk poslech, mluvení, čtení a psaní by měly být za ideálních podmínek vyrovnané – v rovnováze a měli bychom je tedy rozvíjet rovnoměrně.  

Čtení, jako cesta k lepší angličtině

Dnes se spolu podíváme na to, JAK SE UČIT ANGLIČTINU (nebo jakýkoliv cizí jazyk) POMOCÍ ČTENÍ. Odhalím vám několik triků,

  • jak si vybrat čtení, které vás ‚nezabije‘, ale pomůže vám nejen se slovní zásobou, ale také gramatikou.
  • Jak využívat češtinu ke zlepšování se v angličtině pomocí čtení nebo
  • kolik slovíček potřebujete znát, abyste si přečetli jednoduchou knihu určenou pro úroveň začátečníka.
  • Odhalím snadnou metodu, díky které zjistíte během několika málo minut, jestli je text vhodný pro vaši úroveň angličtiny.  
READING, books and more for your better English

V minulých článcích jsem se také zmiňovala o tom, jak je důležité najít rovnováhu mezi učením se nových věcí a opakováním již naučeného materiálu. Mnoho z nás se domnívá, že čím víc nového přečtu, tím líp pro mou slovní zásobu. Opravdu to tak je?

V dnešním článku a podcastu se dozvíte také to, jestli má smysl číst stejnou knihu znova nebo je lepší neustále hledat nové tituly a číst nové a nové texty.  

Ještě jedno číslo na úvod: V počátečních fázích učení se cizího jazyka by mělo být vaším cílem věnovat smysluplnému poslechu a čtení alespoň půl hodiny až hodinu týdně.

S rostoucími znalostmi je třeba tento čas prodlužovat.

JAK ZAČÍT SE ČTENÍM V CIZÍM JAZYCE

1. Čtěte texty/knihy, které jsou pro vás na správné úrovni

O tom, jak si určit text, který je pro vás vhodný ke čtení, budu mluvit o kousek dál.   Ale možná tušíte, že existuje čtení, které využívá kontrolované slovní zásoby (zjednodušené čtení). Je to Graded readers. Jsou to knihy speciálně napsané pro studenty cizích jazyků, takže téměř na každé úrovni znalosti angličtiny mohou studenti číst knihy, které jsou pro ně na správné úrovni.

Téměř každé významné nakladatelství zabývající se výukou jazyků má svou vlastní řadu knih se zjednodušenými texty. Oxford University Press má Oxford Bookworms a Oxford Graded Readers, Cambridge University Press má Cambridge English Readers, Penguin má Penguin Readers a Heinemann má Foundation Readers a National Geographic readers.

Řada Pearson English Readers například nabízí celkem 7 úrovní zjednodušeného čtení

úrovně zjednodušeného čtení podle počtu hlavních hesel – Pearson English Readers

a tak i úplný začátečník se slovní zásobou pouhých 200 slovních hesel, může začít číst v angličtině.

Jednou z obrovských výhod zjednodušeného čtení je, že každé slovo, se kterým se v knize setkáte, stojí za to se naučit, protože patří do základní slovní zásoby dané jazykové úrovně.

Pokud se učíte jiný jazyk než angličtinu a je pro vás obtížné sehnat zjednodušené čtení v tomto jazyce, pak se hodí knihy, které rodilí mluvčí používají ve škole, když se začínají učit číst. Tyto knihy jsou totiž napsány pro studenty s malou a základní slovní zásobou. Dalším dobrým zdrojem četby je čtení encyklopedie napsané speciálně pro malé děti.

Vyzkoušejte si zjednodušené čtení pro úroveň A1/A2 – článek na téma National tree day zde

2. Čtěte elektronické texty/knihy, které jsou propojené se slovníkem

a význam hledaného slova si tak jednoduše ověříte v reálném čase. Existují chytré aplikace, které toto umožňují a já mám velmi dobrou zkušenost s appkou Woodpecker, kde je mnoho videí s aktivními titulky, díky kterým si ověříte význam slova na jedno kliknutí. Pokud si chcete jen číst, můžete vypnout zvuk a pouze sledovat text. Existují ale také aplikace, které se zaměřují pouze na čtení elektronických knih a většinou jsou placené, nicméně vás mohou hodně v cizím jazyce posunout, pokud jste vášnivý čtenář.

3. Čtěte hodně, čtěte často

Čím vyšší je vaše úroveň znalostí, tím více byste měli číst. Budete se tak setkávat s novými slovy dostatečně často a tím se k nim vracet, a tudíž si je pořád recyklovat a zapamatujete si je.

Vyzkoušejte si zjednodušené čtení pro úroveň B1 – článek na téma Women who change the world zde

čtení pro úroveň B1, women who change the world
čtení pro úroveň B1 Mentorka Mirka

JAK POMÁHÁ ČTENÍ S UČENÍM SE ANGLIČTINY

Díky čtení se opakovaně setkáváte se slovy, frázemi a gramatickými jevy a máte tak vysokou šanci se je opravdu naučit, pochopit a používat je.

Číst opakovaně nebo hledat nové knihy?

V souvislosti s opakováním se často setkávám s otázkou, zda je lepší si znovu přečíst stejnou knihu třeba několikrát nebo si stále hledat nové tituly a číst nové texty?

Výhody opakovaného čtení

  1. je mnohem snazší číst příběh opakovaně, než číst poprvé nový text – máme ze sebe lepší pocit a je fajn vědět, že většině textu rozumíme

2. zopakování slovní zásoby, a tudíž větší šance na zapamatování

3. připomenutí dříve osvojené slovní zásoby

4. rozvíjí plynulost čtení (nesoustředíme se tolik na slova či jednotlivé věty, nezastavujeme se po každé větě, ale naučíme se číst po větších úsecích a plynuleji)

5. zabere nám to mnohem méně času než čtení jiné nové knihy stejné délky

TIP: Do opakovaného čtení můžeme zařadit také čtení, při kterém využijeme češtinu

nebo svůj rodný jazyk. Vyberte si nějaký svůj oblíbený titul, který máte už přečtený v češtině. Znáte zápletku nebo téma (pokud se jedná například o business tématiku) a čtení pro vás bude v angličtině nebo v jiném cizím jazyce vlastně opakováním a nebude pro vás tak obtížné, a navíc pro vás bude zajímavé.

Výhody čtení stále nové knihy

1. opakování slov a vazeb z předchozích knih v nových situacích

2. rozšiřování slovní zásoby a zkušenosti s porozuměním

Více výhod na první pohled poskytuje opakované čtení, ale slovní zásobu bychom si měli neustále rozšiřovat pomocí nových textů, proto je odpovědí

ROVNOVÁHA – kombinujte opakované čtení se čtením nových titulů a příběhů. Tak bude vaše angličtina růst.

V souvislosti se čtením jste možná také slyšeli výraz EXTENZIVNÍ a INTENZIVNÍ čtení.

Intenzivní čtení je důkladné čtení, kdy čtete pomalu a kratší text. Cílem je krátký text důkladně rozebrat, zaměřit se na jednotlivá slovíčka a fráze a gramatické jevy a užitečné věci si vypisovat. K takto důkladně rozebranému textu je dobré se s nějakým časovým odstupem vrátit. Intenzivní čtení pomáhá v aplikaci znalostí slovíček a gramatiky v praxi. Vidíme třeba uplatnění průběhových časů ve vyprávění nebo užití spojení a frází v kontextu.  

Extenzivní čtení zahrnuje čtení na ‚množství‘, tedy čtení mnoha textů a knih, které jsou pro vás na správné pohodové úrovni. Nezaměřujete se na jazyk a jeho strukturu či gramatiku, ale na obsah, příběh, kterým se necháte unášet. V ideálním případě by tato četba měla být příjemná, a proto by text neměl být složitý. Čtení by mělo příjemně plynout.  Říká se, že text, který je na správné úrovni pro extenzivní čtení, neobsahuje více než dvě neznámá slova na každých 100 běžných slov.

Mně se osvědčilo ‚pravidlo 5 prstů‘

Otevřu knihu na jakékoliv straně a začtu se. Prsty na ruce počítám neznámá/nová slova.

0-1 nová slova – tato kniha je příliš snadná

2-3 nová slova – tato úroveň čtení je perfektní!

4 nová slova – úroveň v kategorii „výzva“ – je trochu obtížná, ale zkusím ji číst, pokud se mi kniha zdá opravdu zajímavá

5+ nových slov – příliš obtížná (Pokud je kniha příliš obtížná, pravděpodobně mě nebude bavit.)

Zkuste si najít knihu, která má na stránce jen velmi málo slov, která neznáte. Pokud je na každé stránce příliš mnoho neznámých slov, nebudete schopni příběh rychle přečíst a užít si ho a dřív nebo později budete hledat výmluvy, proč ve čtení nepokračovat.

Co bude příště? POSLECH

Jak pracovat s poslechem, aby to nebyla jen změť neznámých slov a zvuků, kterým nerozumím. Jak a proč poslech pomáhá v procesu učení se cizího jazyka. Co poslouchat, na co se dívat na různých jazykových úrovních.

Mentoring je předávání zkušeností a znalostí a vedení k pokrokům. Na základě svých mnohaletých zkušeností s angličtinou profesně i lektorsky se podílím na tvých pokrocích v angličtině a vedu tě k trvalému úspěchu. Pomocí metody SMART získáš nadhled a konečně zažiješ ten pocit, že mluvíš, ovládáš a chápeš angličtinu a dokážeš ji použít kdykoliv potřebuješ. Specializuji se na OŽIVENÍ a RESUSCITACI ANGLIČTINY a ráda přivedu opět k životu i tu tvoji. Během pár měsíců zažiješ takový pokrok, jakého si nedosáhl/a ani po několika letech studia ve škole.

600 000 slov ve slovníku, ale jen 100 z nich tvoří 50 % angličtiny

  • Na jaká slovíčka se soustředit?
  • Která slovíčka se vyplatí si pamatovat?
  • Chceš nejen přehled, ale také video průvodce s mým komentářem a doporučením?
"Vážená paní Mirko, Na fakultě jsem se věnoval především didaktice a komunikaci. Jedna věc je nějaký obor znát a umět; druhá věc je "umět" to naučit ostatní! Proto obdivuji Váš "počin" - přehled 100 základních slovíček z "obávané" angličtiny. Všechno, co může ostatním pomoci v cestě za poznáním a věděním zaslouží velké uznání. A ve Vašem případě dokonce pomoc nezištná! Dovoluji si Vám proto poděkovat za mladší příslušníky mé rodiny a také za všechny zájemce o angličtinu, hlavně ty věčné začátečníky!"
Prof. PhDr. CSc. Oldřich Š.