Proč angličtina z učebnic funguje jen pro někoho

Angličtina je dnes bezpochyby jedním z nejběžněji používaných jazyků na světě. Přestože se většina dospělých v nějaké fázi svého života snažila o její ovládnutí prostřednictvím učebnic a kurzů angličtiny, mnoho z nich se nakonec stále potýká s problémy porozumět a efektivně komunikovat v tomto jazyce. Proč tomu tak je?

Učebnice se zaměřují na gramatiku, ne na komunikaci

Mnoho tradičních učebnic angličtiny je postaveno na učení gramatiky a slovní zásoby, ale často opomíjí praktickou komunikaci. To vede k tomu, že studenti se naučí pravidla a teorii, ale poté mají problém uplatnit své znalosti v reálných situacích.

PŮLROČNÍ MENTORING PROGRAM LIVE ENGLISH JE POSTAVENÝ TAK, ABY 20 % TEORIE BYLO PROCVIČENO 80 % PRAXE, TEDY AKTIVNÍM MLUVENÍM A TRÉNINKY.

Vše co se učíte teoreticky je důležité převést do praxe. To v případě učení se cizímu jazyku znamená MLUVIT. Mluvit nahlas. Mluvit o běžných věcech a zakomponovat slovíčka i gramatiku rovnou do vět a představovat si situace, ve kterých je nejlépe mohu použít.
Mluvit můžete několikrát týdně v online ANGLICKÉ ČAJOVNĚ.
*Každý týden nové téma.
*Podklady k tématu ve formě slovíček a frází, poslechu a textu.
*Žádné tlachání o ničem, ale ŘÍZENÁ KONVERZACE, ve které se chytají všichni.

Nedostatek autentických materiálů

Většina učebnic obsahuje předem připravené dialogy a texty, které často neposkytují autentický pohled na anglický jazyk tak, jak se používá v běžném životě. Reálná angličtina často obsahuje slang, kolokace a fráze, které se v učebnicích neobjevují.

VE SVÝCH KURZECH A PROGRAMECH SE ZABÝVÁM SKUTEČNĚ POUŽÍVANOU GRAMATIKOU A SLOVÍČKY. KAŽDÁ LEKCE MÁ SVŮJ VÝZNAM A NÁVAZNOST. UKAZUJI SOUČASNOU ANGLIČTINU, TEDY TU, KTEROU SE MLUVÍ V TOMTO STOLETÍ. Například 365 NEJBĚŽNĚJŠÍCH FRÁZOVÝCH SLOVES – kurz na rok do e-mailu. Jedna lekce do e-mailu vychází na 2 Kč.

Nedostatek praxe

Mnoho dospělých se s angličtinou setkává jenom v rámci učebních hodin a nemají dostatek příležitostí procvičovat své dovednosti v reálném prostředí. Praxe a interakce s dalšími mluvčími jsou klíčové pro zlepšení schopnosti porozumět a mluvit anglicky.

PROGRAM LIVE ENGLISH = ŽIJ ANGLIČTINU JE ZALOŽENÝ NA SPOUSTĚ PRAXE. DOSTANEŠ OPRAVDU HODNĚ PŘÍLEŽITOSTÍ MLUVIT ANGLICKY, A TO AŽ NĚKOLIKRÁT TÝDNĚ. MŮŽEŠ TRÉNOVAT MLUVENÍ VE SKUPINOVÝCH KONVERZACÍCH, ALE TAKÉ BĚHEM INDIVIDUÁLNÍCH SETKÁNÍ PŘÍMO SE MNOU.

Strach z chyb

Někdy se prostě BOJÍME. Máme strach, že uděláme chybu, že budeme směšní, že nám nebudou rozumět, že se nevymáčkneme správně nebo že zníme divně. Toto všechno brání schopnosti aktivně komunikovat. Strach z neúspěchu zpomaluje proces učení. Většina z nás vyrůstala a žije ve společnosti, která má tendenci VŠECHNO HODNOTIT a SROVNÁVAT. JÁ TO TAK VE SVÝCH PROGRAMECH NEMÁM. NEHODNOTÍM. NEZNÁMKUJI. NEDÁVÁM NÁLEPKY.

V PROGRAMU LIVE ENGLISH BUDEŠ DOSTÁVAT MOU ZPĚTNOU VAZBU, KTERÁ TI POMŮŽE DOSTAT SE DÁL A POSUNOUT SE. ROZMOTÁM TVŮJ CHAOS A BĚHEM PÁR SPOLEČNÝCH SETKÁNÍ OBVYKLE ZJISTÍM, KDE JE ZAKOPANÝ PES A ZAČNEME NA TOM SPOLU PRACOVAT. Není a nikdy to nebude „na známku“, protože ani život není na známku.

Nedostatek motivace

Naučit se jazyk je dlouhodobý proces, a mnozí dospělí ztratí motivaci, zejména pokud nevidí okamžité výsledky. Nedostatek motivace může vést k nedostatečnému učení. Jsme zvyklí, že si můžeme všechno koupit a mít to hned. Učení se angličtiny je ale MARATON a NE SPRINT. Jde o to, umět si správně rozložit síly, protože většina z nás zvládne sprint na pár dní nebo možná týdnů, ale nikdo nezvládne v angličtině sprintovat dva tři roky.

PROGRAM LIVE ENGLISH JE NASTAVENÝ NA PŮL ROKU. JE V TOM ZÁMĚR A ZKUŠENOST. POKUD UŽ ČLOVĚK MÁ NĚJAKÉ ZNALOSTI ANGLIČTINY A CHCE SE POSUNOUT DÁL, TAK VĚTŠINOU CHCE NA SOBĚ VIDĚT VÝSLEDKY V ŘÁDU NĚKOLIKA TÝDNŮ. TY SE ALE OBVYKLE DOSTAVÍ AŽ ZA NĚKOLIK MĚSÍCŮ A JEŠTĚ JE TŘEBA UDRŽET MOTIVACI A NECHAT SE VÉST. NECHAT SI UKÁZAT, NA CO SE SOUSTŘEDIT TEĎ A NA CO POTOM A V JAKÉM POŘADÍ SI SERVÍROVAT GRAMATIKU A DO JAKÉ HLOUBKY JÍT, ABYCH SI ZBYTEČNĚ NEROZPTYLOVALA POZORNOST A STÁLE SE UDRŽELA NAMOTIVOVANÁ. TO VŠE SPOLU ZVLÁDNEME V PŮLROČNÍM PROGRAMU LIVE ENGLISH = ŽIJ ANGLIČTINU.

Lepší výsledky v angličtině

se dostaví, když změníte svůj přístup. Důležité je učit se jazyk jako prostředek komunikace, nikoli pouze jako teorii. Učebnice mohou být užitečným nástrojem, ale nenahradí skutečnou praxi a komunikaci.

JAZYK POUŽÍVÁME PRO KOMUNIKACI. JE TEDY SKVĚLÉ, KDYŽ SE NAUČÍTE V ANGLIČTINĚ TAKY KOMUNIKOVAT, TEDY MLUVIT A DOMLUVIT SE. V PROGRAMU LIVE ENGLISH VÁM UKÁŽU, JAK ANGLIČTINU ŽÍT A NEUČIT SE JI. JAK SI ANGLIČTINU OBLÍBIT A STÁT SE ZÁVISLÝMI NA PRAVIDELNÉ PORCI, KTERÁ NAKRMÍ VÁŠ HLAD PO LEPŠÍM JÁ.

Učení čehokoliv je proces, který vyžaduje trpělivost, praxi a motivaci

KDYŽ SE ROZHODNETE PRO ANGLIČTINU, UDĚLEJTE SI VE SVÉM ŽIVOTĚ NA ANGLIČTINU ČAS. I PROTO JE PROGRAM LIVE ENGLISH PŮLROČNÍ. BĚŽÍ V SYSTÉMU SLOW ENGLISH, PROTOŽE ZE ZKUŠENOSTÍ VÍM, ŽE FAST ENGLISH DLOUHODOBĚ NEFUNGUJE.
Změnu máte na dosah. Je to šance na úspěch.

Mentoring je předávání zkušeností a znalostí a vedení k pokrokům. Na základě svých mnohaletých zkušeností s angličtinou profesně i lektorsky se podílím na tvých pokrocích v angličtině a vedu tě k trvalému úspěchu. Pomocí metody SMART získáš nadhled a konečně zažiješ ten pocit, že mluvíš, ovládáš a chápeš angličtinu a dokážeš ji použít kdykoliv potřebuješ. Specializuji se na OŽIVENÍ a RESUSCITACI ANGLIČTINY a ráda přivedu opět k životu i tu tvoji. Během pár měsíců zažiješ takový pokrok, jakého si nedosáhl/a ani po několika letech studia ve škole.

600 000 slov ve slovníku, ale jen 100 z nich tvoří 50 % angličtiny

  • Na jaká slovíčka se soustředit?
  • Která slovíčka se vyplatí si pamatovat?
  • Chceš nejen přehled, ale také video průvodce s mým komentářem a doporučením?
"Vážená paní Mirko, Na fakultě jsem se věnoval především didaktice a komunikaci. Jedna věc je nějaký obor znát a umět; druhá věc je "umět" to naučit ostatní! Proto obdivuji Váš "počin" - přehled 100 základních slovíček z "obávané" angličtiny. Všechno, co může ostatním pomoci v cestě za poznáním a věděním zaslouží velké uznání. A ve Vašem případě dokonce pomoc nezištná! Dovoluji si Vám proto poděkovat za mladší příslušníky mé rodiny a také za všechny zájemce o angličtinu, hlavně ty věčné začátečníky!"
Prof. PhDr. CSc. Oldřich Š.