0
lidí už zná stovku nejdůležitějších anglických slov

100 anglických slov, která využiješ v téměř každé větě 

100 ANGLICKÝCH SLOV, KTERÁ TVOŘÍ 50 % ANGLIČTINY, protože to jsou nejpoužívanější anglická slova

S přehledem 100 je 50 zjistíš

 • Kolik slov je v angličtině
  a kolik z nich tvoří aktivní a pasivní slovní zásobu rodilého mluvčího
 • Kterých 100 anglických slov tvoří
  50 % angličtiny
 • Získáš abecední seznam 100
  nejpoužívanějších anglických slov k vytištění
 • Díky přepisu slabé a silné výslovnosti
  každého slova budeš znát správnou výslovnost
 • Český překlad každého slova
  ti pomůže snadněji slovům porozumět
 • Jaké je gramatické využití
  každého slova ve větě tě navede ke správnému používaní stovky základních anglických slov
 • 100 příkladových anglických vět
  ti ukážou, jak přehled prakticky využívat
 • CO JE CO V ČESKÉ GRAMATICE
  Jako bonus najdeš v pdf jasně a jednoduše vysvětlené CO JE CO V ČESKÉ GRAMATICE, aby tě už nikdy nezastavila slova jako podstatné jméno nebo spojka či předložka v pokroku v angličtině. 
Víc než 8 000 lidí už ví, kterých 100 anglických slov tvoří 50 % angličtiny
Vážená paní Mirko, Na fakultě jsem se věnoval především didaktice a komunikaci. Jedna věc je nějaký obor znát a umět; druhá věc je "umět" to naučit ostatní! Proto obdivuji Váš "počin" - přehled 100 základních slovíček z "obávané" angličtiny. Všechno, co může ostatním pomoci v cestě za poznáním a věděním zaslouží velké uznání. A ve Vašem případě dokonce pomoc nezištná! Dovoluji si Vám proto poděkovat za mladší příslušníky mé rodiny a také za všechny zájemce o angličtinu, hlavně ty věčné začátečníky!
Prof. PhDr. CSc. Oldřich Š.