4 zásady, které vám pomohou porozumět procesu učení se ANGLIČTINY nebo jiného cizího jazyka

Co dělat a čemu věnovat pozornost a proč, abyste se naučili cizí jazyk.

První zásada: Jaké je tvoje PROČ?

Určení si vlastních potřeb a učení se toho, co je nejprospěšnější pro nás je důležitá zásada a současně je nejčastěji opomíjená. Je to jedna z prvních věcí, na kterou se ptám, když přibírám nového klienta na individuální mentoring angličtiny. Každý má jiné potřeby a cíle, a proto je důležité vybrat si ty správné materiály a metody učení, které budou nejefektivnější pro naše konkrétní potřeby. Důležité je zaměřit se na to, co nás bude nejvíce motivovat a co nám bude přinášet největší užitek. Bez určení si svého PROČ většinou končíme bezhlavým přihlašováním se do různých kurzů, které nikdy nedokončíme, nakupováním učebnic nebo placením hodin angličtiny s lektorem, se kterým nám není dobře, protože vlastně ani sami nevíme, co chceme a PROČ to chceme.

Druhá zásada: Najdi svou ROVNOVÁHU

Rovnováha v učení je to, co odlišuje různé způsoby učení se cizímu jazyku. Když se budete učit zásadně podle učebnice, bude vám nejspíš chybět mluvení a poslech. Když se budete učit podle různých volně přístupných videí na internetu, budete postrádat psaní a čtení.   Různé druhy jazykového vstupu, jako jsou POSLECH, MLUVENÍ, ČTENÍ a PSANÍ jsou za ideálních podmínek vyrovnané – v rovnováze. Tyto 4 DOVEDNOSTI tvoří základ toho, jak se naučit angličtinu (nebo jiný cizí jazyk). Vedle mých kurzů Restartuj svoji angličtinu, Old school email course for beginners (e-mailový kurz pro úplné začátečníky a falešné začátečníky) nebo půlroční mentoring program Live English, vždy nabízím možnost vstoupit do konverzačního klubu v anglické čajovně – English Tea Room, díky které vybalancujeme všechny 4 způsoby učení se cizímu jazyku – poslech, mluvení, čtení i psaní.   Také je důležité najít rovnováhu mezi učením se nových věcí a opakováním již naučeného materiálu – toto je nejvíc přehlížená zásada ve většině nejen jazykových kurzů, ale také v našich hlavách.  Rovnováha v učení je klíčová pro efektivní a úspěšné učení se cizího jazyka.

Třetí zásada: Vytvoř si PODMÍNKY,

které podporují učení. Vytvořit si vhodné prostředí pro učení v dospělosti. Když totiž chodíme do práce nebo podnikáme, máme rodinu, zájmy a povinnosti není tak snadné vytvořit si podmínky pro učení stejně, jako když jsme chodili ‚jen‘ do školy…. O tom bych vám mohla vyprávět, protože od svých 21 let, kdy jsem ukončila svůj studentský život jsem si vedle práce a později rodiny doplňovala vzdělání neustále – vysokou školu v ČR, učitelský kurz TEFL v zahraničí, online zahraniční kurzy zaměřené na strategie a marketing, tvorbu webu, prezenční kurzy v oblasti podnikání a seberozvoje… a vlastně neustále studuji angličtinu, stejně jako se neustále učím svůj rodný jazyk. Vím, jak je důležitá podpora nejbližšího okolí, protože to už není jen o nás a naší touze se vzdělávat.  Ať už se učíme doma sami nebo v online kurzu pomocí podporujícího a zkušeného profesionála či dokonce docházíme na živý kurz, vždycky se hodí klidné a příjemné prostory, dobře fungující technologie a jasný plán učení. Toto všechno se v mých kurzech angličtiny promítá a kurzy tvořím s ohledem na podmínky, které jako dospělí studenti, máme málokdy ideální.

Poslední zásada: Udrž si MOTIVACI

 a připusť si, že učení se čemukoliv je TVRDÁ PRÁCE. Učení cizího jazyka je dlouhodobý proces a vyžaduje to mnoho úsilí a trpělivosti. Jestli vám někdy někdo tvrdil, že za půl roku se naučíte cizí jazyk a pak máte hotovo, odškrtnuto a už nemusíte nic, tak vám LHAL. Naopak, pokud začínáte s angličtinou od NULY, tak za půl roku, dokážete DIVY, protože se posunete z NULY na JEDNA. Je to ten největší posun, který v učení se angličtiny zažijete. Potom přijdou POCHYBNOSTI, NÁLADY, NAŠEPTÁVAČI ve vaší hlavě, kteří vám říkají: „to nikdy nezvládneš“ „nikam se neposouváš“ „nerozumíš“ „nedokážeš se vymáčknout“ Je to ten kritický okamžik, který prověří vaše PROČ a MOTIVACI. V minulém newsletteru jsem mluvila o tom, jaké máme jako dospělí studenti výhody oproti dětem.  Udržení motivace a tvrdá práce, soustředění se na svoje proč nám pomohou   to nevzdat a neustále pracovat na zdokonalení svých jazykových dovedností. A pomyslně se tak vracíme na začátek.  PROČ je prostě důležité. Když jste dočetli až sem, je to znamení, že nějakou motivaci s angličtinou pohnout v sobě stále máte. 😊

Všechny 4 zásady v 1 E-MAILOVÉM KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY

A jestli chcete s angličtinou začít naposledy ve svém životě a respektovat všechny 4 zásady učení se cizího jazyka, tady je e-mailový kurz pro úplné začátečníky a falešné začátečníky.

Už od první lekce dáváte anglická slovíčka do vět.

Každá lekce obsahuje všechny 4 jazykové vstupy poslech, mluvení, čtení a psaní podle zásady číslo 2 a učíte se angličtinu tím nejefektivnějším způsobem díky rovnováze všech 4 DOVEDNOSTÍ.

Celý kurz probíhá za podmínek, které respektují způsob a možnosti učení se v dospělosti, podle zásady číslo 3, protože vám e-mailové lekce zůstanou navždy, můžete se k nim kdykoliv vracet.  Celý kurz je nenáročný na technologie – stačí e-mailová schránka a přístup k internetu.

A zásada číslo 4? E-mailový kurz pro začátečníky má 44 lekcí, které jsou rozložené v sériích po 5 dnech – každý den jedna lekce, pak 2 dny přestávka na zopakování naučeného nebo dohnání lekcí. Plně respektuje časové možnosti aktivního dospělého studenta a současně díky systému postupného stavění anglických základů udržuje dlouhodobou motivaci pokračovat a posouvat se dál.

Za dva měsíce tak zvládnete komunikovat v angličtině v přítomném, minulém a budoucím čase, porozumět základním frázím a struktuře anglické věty i v otázkách a záporných větách. Naučit se, pamatovat si a používat více než 600 anglických slov, orientovat se v předložkách a členech, či naučit se správně vyslovovat tak, aby vám bylo rozumět, když promluvíte. 😊

HAPPY MONDAY!

PŘÍŠTĚ: Jak najít svoje PROČ a podle toho si určit svoje unikátní potřeby při učení se angličtiny.

Mentoring je předávání zkušeností a znalostí a vedení k pokrokům. Na základě svých mnohaletých zkušeností s angličtinou profesně i lektorsky se podílím na tvých pokrocích v angličtině a vedu tě k trvalému úspěchu. Pomocí metody SMART získáš nadhled a konečně zažiješ ten pocit, že mluvíš, ovládáš a chápeš angličtinu a dokážeš ji použít kdykoliv potřebuješ. Specializuji se na OŽIVENÍ a RESUSCITACI ANGLIČTINY a ráda přivedu opět k životu i tu tvoji. Během pár měsíců zažiješ takový pokrok, jakého si nedosáhl/a ani po několika letech studia ve škole.

600 000 slov ve slovníku, ale jen 100 z nich tvoří 50 % angličtiny

  • Na jaká slovíčka se soustředit?
  • Která slovíčka se vyplatí si pamatovat?
  • Chceš nejen přehled, ale také video průvodce s mým komentářem a doporučením?
"Vážená paní Mirko, Na fakultě jsem se věnoval především didaktice a komunikaci. Jedna věc je nějaký obor znát a umět; druhá věc je "umět" to naučit ostatní! Proto obdivuji Váš "počin" - přehled 100 základních slovíček z "obávané" angličtiny. Všechno, co může ostatním pomoci v cestě za poznáním a věděním zaslouží velké uznání. A ve Vašem případě dokonce pomoc nezištná! Dovoluji si Vám proto poděkovat za mladší příslušníky mé rodiny a také za všechny zájemce o angličtinu, hlavně ty věčné začátečníky!"
Prof. PhDr. CSc. Oldřich Š.