Učí se děti jazyky lépe než dospělí?

Jaké metody k učení se angličtiny můžete využít společně – děti + rodiče nebo prarodiče?

Ano, děti se obecně učí jazyky lépe než dospělí. Mají méně výslovnostních návyků a jejich mozek se vyvíjí a zpracovává jazyk snadněji než u dospělých. Navíc děti mají tendenci být více otevřené novým věcem, a to beze strachu z chyb či nedokonalosti, což jim umožňuje lépe se jazyk naučit.

Je dobré rozlišovat mezi učením se druhého jazyka a učením se cizího jazyka.

Druhý jazyk se učí jako další jazyk vedle mateřského jazyka. Tento jazyk může být stejně významný jako mateřský jazyk a může být používán v běžném životě, protože a nejenom, žijeme v zemi, kde se tento jazyk používá.

Jazyk cizí

Jazyk cizí se obvykle učí jako dodatečný jazyk, který není stejně významný jako mateřský jazyk. Cizí jazyky se učíme z různých důvodů – pro účely cestování, práce nebo jako koníček.

Zkráceně lze říci, že druhý jazyk se učí jako součást běžného života a jazyk cizí jako doplňkový jazyk.

Děti zvládají druhý jazyk velmi dobře a obecně platí, že čím jsou mladší, tím lépe se učí. Je mnohem pravděpodobnější, že si člověk osvojí například výslovnost podobnou rodilým mluvčím, pokud se začne učit druhý jazyk v raném věku (před šestým nebo sedmým rokem).

Učení se cizímu jazyku probíhá za zcela jiných podmínek.

Obvykle potřeba učit se cizí jazyk nebývá tak silná, protože nežijeme v prostředí,

které by nutně vyžadovalo cizí jazyk ovládat.  Navíc, není mnoho pravidelných příležitostí se s cizím jazykem potkávat a používat ho v běžných situacích a naše časové možnosti bývají omezené, protože na učení se si vyhrazujeme speciální čas. Také naše motivace k učení se musí být velmi silná, abychom vydrželi a nevzdali to po pár dnech či týdnech.

Děti se cizí jazyk mohou naučit stejně přirozeně, jako druhý jazyk, pokud mají v raném věku (doporučuje se začít co nejdřív, klidně hned od narození) hodně příležitostí se s cizím jazykem běžně setkávat. A to setkávání s cizím jazykem je na nás – dospělých, rodičích nebo prarodičích.  

Sice učení se v dospělosti obvykle nejde tak snadno a hladce, jako v dětství, ale při učení se CIZÍMU JAZYKU mají dospělí pár výhod:

 • lépe se zaměřují na dlouhodobé cíle,
 • vydrží se déle soustředit a pokračovat v učení se  
 • často dokážou využít dovedností a strategií, které mají již nacvičené z učení se něčemu jinému.

Dospělí jsou také schopni lépe a praktičtěji přemýšlet o tom, jak a co se učí a efektivně přijímat nové poznatky a převzít nad celým procesem učení kontrolu.

JAK VYUŽÍT ‚VÝHOD‘, KTERÉ NABÍZÍ DĚTSTVÍ A NAKOMBINOVAT JE S TĚMI, KTERÉ ZÍSKÁME JAKO DOSPĚLÍ?

A JAK SE UČIT CIZÍ JAZYK SPOLEČNĚ? DĚTI + RODIČE + PRARODIČE? Tady je několik tipů:

 • Běžné aktivity: jako jsou pečení, vaření, čištění zubů, hry nebo výlety mohou být skvělou příležitostí k učení cizího jazyka.

Se svými dětmi jsem sepsala několik jednoduchých rozhovorů v angličtině, které mohou posloužit i vám, jako ‚noty‘ pro používání angličtiny při běžných aktivitách. Tady je ochutnávka několika témat. Více na konci článku

Stella‘n’Bernie + mum – making an apple pie

Stella‘n’Bernie – doing laundry

Stella‘n’Bernie – how to take off a jumper

 • Cestování: Cestování do země, kde se cizí jazyk používá, může být skvělou příležitostí ke zlepšení jazykových znalostí. Děti a dospělí se mohou učit nová slova a fráze prostřednictvím praktických situací a komunikace s místními lidmi. Nebojte se používat angličtinu na cestách. Děti berou cestování a komunikaci jako zábavu a hru a rády se připojí, když jim ukážete cestu.

Se svými dětmi jsem sepsala několik jednoduchých rozhovorů v angličtině, které mohou posloužit i vám, jako ‚noty‘ pro používání angličtiny při běžných aktivitách. Tady je ochutnávka několika témat. Více na konci článku

Stella‘n’Berniein a restaurant

Stella‘n’Bernieplaying with new friends

Stella‘n’Berniegetting ice cream

 • Jazykové kurzy: Jazykové kurzy jsou skvělou příležitostí k učení cizího jazyka. Některé kurzy mohou navštěvovat děti i s rodiči či prarodiči a spolu tak trénovat a zaznamenávat úspěchy v učení se jazyka. Výhody kurzů jsou v předem připravené struktuře a obsahu a také ve zkušeném lektorovi, který vás kurzem provádí.

Kurz, který je určený pro všechny bez rozdílu věku, a který může nastartovat společné učení se angličtiny je E-mailový kurz pro začátečníky anebo podzimní živý kurz Restartuj svoji angličtinu pro práci i pro pohodu. Ve všech svých kurzech propaguji a podporuji společnou motivaci přátel a členů rodiny, kteří spolu mohou trénovat, učit se zábavnou formou a navzájem se motivovat a podporovat. FUNGUJE TO!

 • Knihy a příběhy: Čtení knih či krátkých příběhů v cizím jazyce může být skvělou příležitostí nejen ke zlepšení jazykových znalostí a rozšíření slovní zásoby, ale čtení a poslech velmi pomáhají se zařazením cizího jazyka do běžného života. Na začátku jsou nejlepší knihy, příběhy a publikace, které používají rodilí mluvčí, když se učí číst. Knihu nebo příběh čtěte několikrát a opakovaně, třeba každý večer před spaním, jako pohádku na dobrou noc. Děti milují opakování a na rozdíl od mnoha dospělých jsou nadšené, když slyší stejný příběh pořád dokola. Nám dospělým to zase poskytne příležitost si s textem pohrát, získat jistotu a neznámá slovíčka se naučit (i spolu s dětmi) třeba pomocí metody SLOVNÍCH KARET (mluvila jsem o ní zde). Když budete každý týden číst v cizím jazyce jeden příběh každý večer, pak na konci týdne znáte mnoho slov i spojení, které vám ohromně rozšíří slovní zásobu a jako bonus udělají z učení se cizího jazyka společnou zábavu pro vás a vaše děti.

  Toto je krátký rýmovaný příběh, který jsem vytvořila pro moje děti, a který si hrajeme před spaním jako divadýlko s plyšáky, které máme doma. Říkanka je jedinečná v tom, že obsahuje pouze 50 unikátních slov, které si lehce zapamatujete a díky rýmování je s vámi budou za chvíli opakovat i vaše děti.

  Once upon a time, there was a cat

  Named Pat, who wore a hat

  Pat loved to play and dance a lot

  But one day, he got lost in the woods and felt very hot

  He met a kind mouse, named Lou

  Who helped Pat find his way home, it’s true

  Pat was so happy and wanted to say thank you

  So, he gave Lou a big hug and a „meow“

  From that day on, Pat and Lou

  Were best friends, and had so much fun, who knew?

  They played and danced, under the sun

  And their friendship would never be undone.

  by MM 🙂

  PS: Zaujaly vás krátké příběhy pro děti v angličtině, které jim můžete číst před spaním nebo si podle nich vytvořit vlastní hru. Příběhy, se kterými se děti lehce spřátelí a současně pro vás nebude extrémně náročné hledat vhodné příběhy, slova a obraty? Chcete s malými dětmi komunikovat anglicky, ale nevíte, jak začít mluvit o obyčejných společných činnostech ve vašem běžném životě? Rádi byste rozvíjeli angličtinu spolu, ale nevíte jak na to?

  Klikněte sem, vyplňte krátký dotazník a již brzy vás překvapím zásobou příběhů a scénářů v angličtině, díky kterým můžete s angličtinou začít s dětmi už od jejich narození a zprostředkovat jim tak cizí jazyk co nejdříve. Jako bonus budete čas trávit spolu a učit se cizí jazyk.

  PŘÍŠTĚ: Co byste měli dělat, abyste se naučili cizí jazyk? 4 zásady, které vám pomohou porozumět procesu učení se cizího jazyka

  Mentoring je předávání zkušeností a znalostí a vedení k pokrokům. Na základě svých mnohaletých zkušeností s angličtinou profesně i lektorsky se podílím na tvých pokrocích v angličtině a vedu tě k trvalému úspěchu. Pomocí metody SMART získáš nadhled a konečně zažiješ ten pocit, že mluvíš, ovládáš a chápeš angličtinu a dokážeš ji použít kdykoliv potřebuješ. Specializuji se na OŽIVENÍ a RESUSCITACI ANGLIČTINY a ráda přivedu opět k životu i tu tvoji. Během pár měsíců zažiješ takový pokrok, jakého si nedosáhl/a ani po několika letech studia ve škole.

  600 000 slov ve slovníku, ale jen 100 z nich tvoří 50 % angličtiny

  • Na jaká slovíčka se soustředit?
  • Která slovíčka se vyplatí si pamatovat?
  • Chceš nejen přehled, ale také video průvodce s mým komentářem a doporučením?
  "Vážená paní Mirko, Na fakultě jsem se věnoval především didaktice a komunikaci. Jedna věc je nějaký obor znát a umět; druhá věc je "umět" to naučit ostatní! Proto obdivuji Váš "počin" - přehled 100 základních slovíček z "obávané" angličtiny. Všechno, co může ostatním pomoci v cestě za poznáním a věděním zaslouží velké uznání. A ve Vašem případě dokonce pomoc nezištná! Dovoluji si Vám proto poděkovat za mladší příslušníky mé rodiny a také za všechny zájemce o angličtinu, hlavně ty věčné začátečníky!"
  Prof. PhDr. CSc. Oldřich Š.