Proč je lepší zaměřit se raději na systém, než na cíl

2. díl ze 7, ve kterých s vámi budu sdílet, co jsem se v průběhu let naučila ohledně cílů, návyků, zvyků, zlozvyků a o skutečném pokroku ve studiu cizího jazyka.

Co je cíl?

Cíl je nějaký výsledek. Nějaký bod. Nějaká meta či stav. Cíle nám pomáhají určit směr, kterým chceme jít, ale není dobré zaměřit se jen na cíl. Po dosažení cíle si totiž uvědomíme, že nás už nic nenutí pokračovat dál a pracovat na svém pokroku. A to je důvod, proč se spousta lidí po dosažení cíle navrátí ke starým návykům.

Ve studiu jazyka to je naprosto stěžejní okamžik, protože třeba jste si na střední škole dali cíl odmaturovat z angličtiny a tohoto cíle se vám povedlo dosáhnout, ale po dosažení už jste neměli další motivaci k tomu, abyste angličtinu dál rozvíjeli a pár let po maturitě si uvědomíte, že už angličtinu vůbec neovládáte anebo možná si na něco vzpomenete, ale jistota v používání tam chybí.

Systém je cesta, která nás vede k cíli. Systém je proces.

Já jako jazyková mentorka spolu s vámi vytvářím systém, díky kterému se dostanete do cíle.

Systém ukazuje JAK. Jak trénovat, jak zvládnout čas, jak vidět angličtinu kolem sebe, jak si to nekomplikovat, jak si vytvořit zvyk angličtinu používat každý den….

Díky systému, tedy způsobu jak, si pomalu ale jistě vytvoříte návyk a zvyk věnovat se angličtině každý den. Ukážu vám, jak začít s málem a postupně stavět svoji angličtinu na každodenním návyku a trvalém pokroku.

Nový návyk

Podle průzkumu University college of London z roku 2009, nám průměrně trvá 66 dní, abychom si vytvořili nový návyk. Je to doba, za kterou dosáhneme bodu automatičnosti tzn., že tuto činnost anebo chování začneme provádět automaticky tj bez přemýšlení. 66 dní je průměrná doba. Někdo si tedy určitou činnost zautomatizuje dříve a někdo později, ale klíčový je fakt, že je třeba tu činnost vykonávat opravdu pravidelně a každý den.

to be continued….

Příště vám řeknu o návyku jako změně ve vašem životě

POKUD VÁS DNEŠNÍ TÉMA ZAUJALO, SLEDUJTE MĚ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH FACEBOOK, INSTAGRAM ANEBO LINKEDIN ANEBO SE ROVNOU PŘIDEJTE DO KOMUNITY, KDE TO ŽIJE ANGLIČTINOU NA WWW.OZIVSVOJIANGLICTINU.CZ.  

Mentoring je předávání zkušeností a znalostí a vedení k pokrokům. Na základě svých mnohaletých zkušeností s angličtinou profesně i lektorsky se podílím na tvých pokrocích v angličtině a vedu tě k trvalému úspěchu. Pomocí metody SMART získáš nadhled a konečně zažiješ ten pocit, že mluvíš, ovládáš a chápeš angličtinu a dokážeš ji použít kdykoliv potřebuješ. Specializuji se na OŽIVENÍ a RESUSCITACI ANGLIČTINY a ráda přivedu opět k životu i tu tvoji. Během pár měsíců zažiješ takový pokrok, jakého si nedosáhl/a ani po několika letech studia ve škole.

600 000 slov ve slovníku, ale jen 100 z nich tvoří 50 % angličtiny

  • Na jaká slovíčka se soustředit?
  • Která slovíčka se vyplatí si pamatovat?
  • Chceš nejen přehled, ale také video průvodce s mým komentářem a doporučením?
"Vážená paní Mirko, Na fakultě jsem se věnoval především didaktice a komunikaci. Jedna věc je nějaký obor znát a umět; druhá věc je "umět" to naučit ostatní! Proto obdivuji Váš "počin" - přehled 100 základních slovíček z "obávané" angličtiny. Všechno, co může ostatním pomoci v cestě za poznáním a věděním zaslouží velké uznání. A ve Vašem případě dokonce pomoc nezištná! Dovoluji si Vám proto poděkovat za mladší příslušníky mé rodiny a také za všechny zájemce o angličtinu, hlavně ty věčné začátečníky!"
Prof. PhDr. CSc. Oldřich Š.