4 DOVEDNOSTI, KTERÉ POTŘEBUJE ZVLÁDNOUT KAŽDÝ, ABY SE NAUČIL CIZÍ JAZYK – ZVLÁDÁŠ JE VŠECHNY?

Když se učíme cizí jazyk, měli bychom se soustředit na správné vybalancování 4 dovedností

Poslech a čtení jsou PASIVNÍ dovednosti, protože informace pouze přijímáme – neboli pasivně přijímáme myšlenky, které vytvořil někdo jiný. Zatímco MLUVENÍ A PSANÍ jsou AKTIVNÍ DOVEDNOSTI, protože pokud chceme mluvit a psát a vyjadřovat tak svoje myšlenky, musíme přemýšlet o tom, jaká slova použít, jak je dát do vět a jak správně využít gramatiku.  Obecně tedy platí, že aktivní dovednosti jsou obtížnější než ty pasivní. A vysvětluje se tím i to, že mnoho studentů angličtiny rozumí a chápe podstatně víc, když má text napsaný a může si jej přečíst, než kdyby měli stejnou situaci popsat vlastními slovy a myšlenkami ať už formou vyprávění nebo napsání.

Podle principu 4 JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ,

by tedy v dobře vyváženém jazykovém vzdělávacím programu měla být věnována ¼ času každé ze 4 dovedností.  Popravdě, když se učíme jazyk ve škole, v klasickém jazykovém kurzu nebo sami, pak rozvíjíme zejména pasivní dovednosti – přečteme si články, gramatiku, doplníme cvičení a poslechneme si ať už učebnicové texty nebo ty dostupné na internetu. MLUVENÍ a PSANÍ JSOU ČASTO UPOZADĚNÉ. Klíčem k POKROKU JE PRÁCE NA PLYNULOSTI MLUVENÍ a schopnosti vyjádřit své myšlenky PSANÍM.

Jak na to?

Nejrychlejším způsobem, jak začít MLUVIT v jiném jazyce, je zapamatovat si ZÁKLADNÍ UŽITEČNÉ fráze a věty. Všimněte si, že slovo užitečné, vychází ze slova UŽITEK – soustřeďte se tedy na fráze a slova, ze kterých máte užitek. Jsou to ty, které máte skutečně šanci využít ve svém životě.

Úplně první fráze a věty, které se naučíte by měly pocházet ze základní slovní zásoby, kterou se zvládnete naučit za pár hodin, a která zahrnuje pozdravy, zdvořilostní výrazy, výrazy potřebné při nakupování a pohybu po městě, čísla, obraty, které využijete v restauraci nebo pro stručný popis sebe, své rodiny či své práce.

Vytvořila jsem pro vás BALÍČEK FRÁZÍ PRO PŘEŽITÍ s angličtinou v cizině

THE SURVIVAL PACKAGE, který zahrnuje základní a užitečné anglické fráze a slovíčka, které se naučíte během 4 hodin a v zahraničí s angličtinou přežijete. Tento balíček teď nabízím jako bonus k prvnímu měsíci v konverzačním klubu MIRKA’S ENGLISH TEA ROOM (Mirčina Anglická Čajovna) anebo je možné si jej objednat zvlášť tady.

Dejte svému učení rovnováhu a učte se AKTIVNĚ prostřednictvím MLUVENÍ A PSANÍ

Mohu vám s tím pomoct právě v jediné online ANGLICKÉ ČAJOVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Víc informací k Anglické čajovně najdete na www.zacnimluvitanglicky.cz

Mirka’s English Tea Room

Příští NEWSLETTER HAPPY MONDAY – jak si zapamatovat věty nebo celé dialogy

PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ V NEWSLETTERU HAPPY MONDAY, VÁM ŘEKNU O PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÉ METODĚ, KTERÁ VÁM POMŮŽE ZAPAMATOVAT SI VĚTY NEBO I CELÉ DIALOGY. A jak tuto metodu využít pro naučení se frází třeba z BALÍČKU PRO PŘEŽITÍ – The SURVIVAL PACKAGE nebo pro zapamatování si jakýchkoliv užitečných vět a důležitých frází, ale HLAVNĚ, pro JEJICH AKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ.

LIVE ENGLISH! ŽIJ ANGLIČTINU!

Mentoring je předávání zkušeností a znalostí a vedení k pokrokům. Na základě svých mnohaletých zkušeností s angličtinou profesně i lektorsky se podílím na tvých pokrocích v angličtině a vedu tě k trvalému úspěchu. Pomocí metody SMART získáš nadhled a konečně zažiješ ten pocit, že mluvíš, ovládáš a chápeš angličtinu a dokážeš ji použít kdykoliv potřebuješ. Specializuji se na OŽIVENÍ a RESUSCITACI ANGLIČTINY a ráda přivedu opět k životu i tu tvoji. Během pár měsíců zažiješ takový pokrok, jakého si nedosáhl/a ani po několika letech studia ve škole.

600 000 slov ve slovníku, ale jen 100 z nich tvoří 50 % angličtiny

  • Na jaká slovíčka se soustředit?
  • Která slovíčka se vyplatí si pamatovat?
  • Chceš nejen přehled, ale také video průvodce s mým komentářem a doporučením?
"Vážená paní Mirko, Na fakultě jsem se věnoval především didaktice a komunikaci. Jedna věc je nějaký obor znát a umět; druhá věc je "umět" to naučit ostatní! Proto obdivuji Váš "počin" - přehled 100 základních slovíček z "obávané" angličtiny. Všechno, co může ostatním pomoci v cestě za poznáním a věděním zaslouží velké uznání. A ve Vašem případě dokonce pomoc nezištná! Dovoluji si Vám proto poděkovat za mladší příslušníky mé rodiny a také za všechny zájemce o angličtinu, hlavně ty věčné začátečníky!"
Prof. PhDr. CSc. Oldřich Š.